Samenwoning en successiewet 2010, let op!

vrijdag, 13 november 2009

Vanaf 1 januari 2010 gaat de Successiewet wijzigen. Dit heeft gevolgen voor onder meer de (hypothecaire) rente aftrek en erfbelasting voor samenwonenden.

Samenwonenden zonder samenlevingscontract kunnen voor grote fiscale “verrassingen” komen te staan. Graag willen wij u hierover informeren.

Erfbelasting uitkering overlijdensrisicoverzekering
De nieuwe erfbelasting, die naar alle waarschijnlijkheid ingaat per 1 januari 2010, pakt zeer nadelig uit voor ongehuwd samenwonenden. Indien vanaf 1 januari 2010 wordt geërfd van de partner bijvoorbeeld vanuit een overlijdensrisicoverzekering (orv), kan alleen aanspraak worden gemaakt op de partnervrijstelling (€ 600.000,-) indien er sprake is van een notarieel samenlevingscontract waarin een wederzijdse zorgplicht is vastgelegd, dat minimaal een half jaar oud is op het moment van overlijden.

Is er geen notarieel samenlevingscontract, of nog geen 5 jaar officieel samenwoning?
Dan is de erfenis vanuit bijvoorbeeld de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering van een partner reeds belast vanaf € 2.000,- met alle gevolgen van dien. De achterblijvende partner wordt naast het verlies van zijn/haar partner nog eens geconfronteerd met een hoge heffing! 30% heffing over een erfenis tot € 125.000,- over het meerdere 40%. Een samenlevingscontract is dus een must!

« Terug naar nieuwsoverzicht