Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De eigenaar of beheerder verstrekt door middel van deze website louter informatie omtrent financiële diensten en/of producten die zij aanbiedt. Wijzigingen kunnen, zonder voorafgaande mededeling, te allen tijde worden aangebracht. De eigenaar of beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet volledig en ononderbroken functioneren van de website.

De eigenaar of beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op haar website opgenomen (rente)tarieven, kostenberekeningen en overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel zij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de eigenaar of beheerder niet aansprakelijk voor informatie en/of berichtgeving die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzigingen naar sites die niet door de eigenaar of beheerderworden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel zij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan de eigenaar of beheerder niet instaan voor de juistheid, volledigheid en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid m.b.t. sites die niet door de eigenaar of beheerder worden onderhouden, wordt nadrukkelijk afgewezen.

Alle op deze website afgebeelde gegevens, met inbegrip van alle teksten, logo's, illustraties, foto's en bestanden behalve merklogo's zijn nadrukkelijk eigendom van of in licentie bij de eigenaar of beheerder worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan nimmer over op (rechts)personen die toegang krijgen/hebben tot deze site.

De inhoud van deze site mag alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud en/of delen van de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen en op enigerlei wijze te verspreiden en/of beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de eigenaar of beheerder.

Lees ook onze Privacy verklaring en gegevensverwerking