Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering (orv)

klaverblad verzekeringen

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid van overlijden. Zeker niet als dat uzelf of andere familieleden aangaat. Naast de emotionele gevolgen zijn er vaak ook financiële consequenties: in zeer veel gevallen gaat het gezinsinkomen er fors op achteruit.

Met een overlijdensrisicoverzekering van Klaverblad Verzekeringen kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Uitkering Klaverblad overlijdensrisicoverzekering

* bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering
* vrije keuze box 1 of box 3

Keuzemogelijkheden Klaverblad overlijdensrisicoverzekering

* gelijkblijvende risicodekking
* lineair dalende risicodekking
* annuïtair dalende risicodekking
* en bloc clausule per 21-9-2011
* overlijdensrisicoverzekering op één of twee levens af te sluiten
* premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd
* premiebetaling keuze eenmalige koopsom of een periodieke premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar
* Keuringsgrens Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering

Vraag een vrijblijvend premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen (orv) van alle risicoverzekeringen.