Alimentatie verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering (orv)

Overlijdt de alimentatieplichtige, dan stopt de betaling van de alimentatie direct. U stelt uw alimentatie-inkomsten veilig door het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Komt uw ex-partner binnen de afgesproken periode te overlijden, dan keert de verzekering uit. U ontvangt dan een bedrag ineens of een maandelijkse uitkering ter vervanging van de alimentatie.

U heeft geen zekerheid dat u de alimentatie daadwerkelijk gaat ontvangen. Bij overlijden van uw ex-partner stopt de alimentatieplicht direct. Andere ingrijpende gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, ontslag, faillissement of hertrouwen kunnen aanleiding zijn voor een herziening. Daarnaast loopt u het risico van wanbetaling. Ook kunt als alimentatieplichtige de alimentatie veilig stellen voor dergelijke situaties, zodat uw ex-partner en eventuele kinderen toch voorzien blijven van een goede financiële voorziening.

Wilt u uw alimentatie verzekeren? Dan zijn de volgende oplossingen een mogelijkheid:

Overlijdensrisicoverzekering (orv) als alimentatie verzekering
Overlijdt de alimentatieplichtige, dan stopt de alimentatie direct. U stelt uw alimentatie-inkomsten veilig door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Komt uw ex-partner binnen de afgesproken periode te overlijden, dan keert de verzekering uit. U ontvangt dan een bedrag ineens of een maandelijkse uitkering (erfrente verzekering).

Deze overlijdensrisicoverzekering kunt u gelijkblijvend of lineair dalend het goedkoopste afsluiten.

Alimentatieverzekering
Denk hierbij aan een combinatie van een overlijdensrisicoverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo zijn uw inkomsten beschermd bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van uw ex-partner. Als alimentatieplichtige kunt u deze voorziening ook zelf treffen.

Afkopen partneralimentatie
Uw ex betaalt u een bedrag ineens, waarmee hij of zij, zijn of haar alimentatieverplichting afkoopt. Het risico van overlijden, wanbetaling of alimentatieherziening wordt zo uitgesloten. Kinder alimentatie kunt u niet afkopen.

Dit bedrag kan bijvoorbeeld als koopsom bij een verzekeraar gestort worden voor de aankoop van een lijfrente of rechtstreeks op uw spaarrekeing. Deze keert dan periodiek een bedrag uit. Alleen partneralimentatie is afkoopbaar, kinderalimentatie niet.

Wilt u meer informatie over het verzekeren van alimentatie? Neem dan contact op.

Tips:
Verzekeringsvormen alimentatieverzekering
TAF Alimentatieverzekering
Premievergelijk goedkoopste alimentatieverzekeringen (als orv)

Alimentatieverzekering: de oplossing voor het veiligstellen en verzekeren van de alimentatie. Gelukkig kunt u zelf regelen dat uw financiële zekerheid wordt gegarandeerd met een alimentatieverzekering.

De alimentatieverzekering keert maandelijks een bedrag uit na overlijden van de ex-echtgeno(o)t(e) binnen de looptijd van de verzekering. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag en de looptijd van de uitkering. U kunt uw alimentatie dus verzekeren met deze alimentatieverzekering en daarmee verzekerd zijn van een vast en regelmatig inkomen.

Hoe zeker is alimentatie?
De afspraken over de partner- en kinderalimentatie, zoals vastgelegd in de echtscheidingsconvenant, zijn bindend. Dit wil echter niet zeggen dat ze voor de hele alimentatieperiode vaststaan of voldaan worden. Integendeel, als de persoonlijke omstandigheden van één van beide ex-partners daartoe aanleiding geven, is wijziging van de alimentatieregeling mogelijk. Echt zeker is alimentatie dus niet, het geeft in de basis wel een goede leidraad voor inkomen na echtscheiding.

Bij overlijden houdt de alimentatiebetaling op
Dat de alimentatiebetaling na overlijden stopt geldt ook voor de kinderalimentatie. De partner die geheel of gedeeltelijk de alimentatie is ontving, loopt hierdoor het gevaar van een forse inkomensterugval. U kunt zowel als betaler als ontvangen de alimentatie verzekeren met een alimentatieverzekering en de alimentatiebetaling voor de duur van de alimentatieperiode zeker stellen. Dit kan middels een dalende overlijdensrisicoverzekering het goedkoopst.

Afsluiten alimentatieverzekering raadzaam
Gaat u scheiden? Zijn er kinderen in het spel? Dan is het raadzaam de financiële risico’s rond de alimentatieregeling tijdens de echtscheidingsprocedure af te dekken met een alimentatieverzekering. Met de alimentatie verzekering kunt u de alimentatiebetaling voor de gehele alimentatieperiode veiligstellen. De premie is bovendien meestal laag.

Vraag ons naar de diverse mogelijkheden. gebruik het contactformulier of bel vrijblijvend 0577 - 40800 voor een gratis premieberekening alimentatieverzekering.