Allianz Overlijdensrisicoverzekering (orv)

allianz

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met de kwetsbaarheid van ons leven. Door langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of zelfs het overlijden van u of uw partner. De financiële consequenties zijn vaak zeer ingrijpend.

De Allianz Design Risicoverzekering biedt bescherming tegen een ernstig inkomensverlies bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Of u nu kiest voor een uitkering ineens of voor een extra inkomen, met een overlijdensrisicoverzekering van Allianz creëert u financiële zekerheid voor uzelf en voor uw gezin.

Kenmerken Allianz Design Risicoverzekering

* Flexibel en eenvoudig
* Snelle afhandeling, ook als het op uitbetalen aankomt
* Korting bij verzekering op twee levens
* Financiële zekerheid voor uw nabestaanden als u komt te overlijden
* In geval van arbeidsongeschiktheid kan Allianz Nederland de premiebetaling overnemen
* Scherpe premies; korting voor niet-rokers
* Onderdeel van de grootste verzekeraar ter wereld, solide financiële basis

Vraag een vrijblijvend premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen (orv) van alle risicoverzekeringen.


Download
productfolder Allianz Design Risico
brochure Allianz Design Risico
algemene voorwaarden Allianz Design Risico

Digitale gezondheidsverklaring

Voor het aanvragen van een Allianz overlijdensrisicoverzekering is het invullen van een gezondheidsverklaring verplicht. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken ontvangt u van ons een digitale gezondheidsverklaring. Indien een eenvoudig medisch onderzoek noodzakelijk is, kunt u daarvoor bij uw eigen huisarts terecht.

Medische keuring

De hoogte van het verzekerd bedrag bepaalt of u medisch gekeurd dient te worden of dat kan worden volstaan met het invullen van een gezondheidsverklaring. Hieronder treft u voorbeelden aan van de:
- gezondheidsverklaring
- verkorte gezondheidsverklaring
- keuringsgrenzen

Medische Acceptatie

Het keuringsrapport of de gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door de medisch acceptant/medisch adviseur van Allianz Nederland. Bij de beoordeling kan om aanvullende informatie worden gevraagd. Dit kan door een extra vragenformulier of door middel van een aanvullende keuring. Naast een normale acceptatie kan het ook zijn, dat men alleen geaccepteerd wordt tegen een hogere premie of dat men zelfs wordt uitgesloten. Overleg in zo'n geval altijd met uw financieel adviseur. Meer informatie over het medische acceptatieproces.