Aegon overlijdensrisicoverzekering (orv)

Aegon

U kunt de Aegon OverlijdensRisicoverzekering combineren met een Aegon Hypotheek, maar ook met elke andere hypotheek.

Financiële zekerheid voor uw nabestaanden met de Aegon overlijdensrisicoverzekering (ORV)

* U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat de nabestaanden ontvangen
* U betaalt een vaste, lage premie
* U ontvangt extra voordeel als u niet rookt
* U heeft een bedenktijd van 30 dagen met premieteruggave
* U kunt de Aegon overlijdensrisicoverzekering eenvoudig en snel afsluiten

Werking Aegon Overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit na overlijden. Met het uitgekeerde bedrag kan het wegvallen van een inkomen worden opgevangen. Ook kunnen extra kosten (van bijvoorbeeld kinderopvang) gedekt worden of kan er geld gereserveerd worden voor de opleiding van de kinderen.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt ook vaak gebruikt om de hypotheek (deels) af te lossen na overlijden. Daarmee kan voorkomen worden dat nabestaanden moeten verhuizen omdat de hypotheeklasten niet meer opgebracht kunnen worden.

Soms is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering naast de hypotheek verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Keuzes bij de Aegon Overlijdensrisicoverzekering

De Aegon Overlijdensrisicoverzekering is precies af te stemmen op uw wensen en situatie.

Hoe lang moet de Aegon Overlijdensrisicoverzekering lopen?

U kunt kiezen voor een looptijd tussen 5 jaar en 40 jaar.

Te verzekeren bedrag bij de Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Het minimale verzekerde bedrag is 25.000. Het maximale bedrag is 350.000.

Daarnaast kunt u ook aangeven of dat verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering gelijk blijft, of kan dalen.

Gezondheidsverklaring Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt de door u aangegeven verzekerde een e-mail met een link naar een beveiligde website. Zon verklaring bestaat uit een aantal vragen over de gezondheid van de verzekerde (n) om een goede inschatting te kunnen maken van het risico op overlijden van de verzekerde.

De beoordeling van uw aanvraag en de Gezondheidsverklaring

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de medisch acceptant. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Uw aanvraag wordt zonder meer geaccepteerd. U ontvangt direct uw polis. De premie is gelijk aan de eerder berekende premie.
2. Uw aanvraag wordt geaccepteerd tegen een hogere premie. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht, met de hogere premie en een toelichting daarop. U kunt dan beslissen of u de verzekering tegen deze hogere premie wilt afsluiten. Bent u daarmee akkoord, dan ontvangt u de polis.
3. Uw aanvraag wordt niet geaccepteerd. U ontvangt daarvan schriftelijk bericht, met een toelichting op de afwijzing van uw aanvraag.

Vraag een vrijblijvend premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen (orv) van alle risicoverzekeringen.