Provisieverbod 2013

Sinds 1 januari 2013 geldt er een wettelijk provisieverbod.

Bij de risicopremies voor nieuwe levensverzekeringen is de provisie per 1 januari 2013 wettelijk uit de premie gehaald. U betaalt dan een lagere premie.

In ruil daarvoor berekenen wij eenmalige lage afsluitkosten. Voor de tweede ORV betaalt u sterk verlaagde afsluitkosten.

Omdat onze website al vanaf 2009 online is, bestaat de mogelijkheid dat u op enige oude (nieuws)pagina's de tekst aantreft dat provisieloos afsluiten 'optioneel' is. Provisieloos afsluiten is nu dus verplicht én het is geen onderscheidend element meer.


Het provisieverbod houdt in dat er geen geldstroom meer mag zijn tussen de aanbieder (verzekeraar) en de bemiddelaar (tussenpersoon/adviseur) bij het afsluiten van een financieel product.

Het provisieverbod is van toepassing op de volgende producten die als complex en/of impactvol zijn aangemerkt.

Producten die zijn opgebouwd uit minstens twee verschillende financiële producten (als bedoeld in artikel 1:1 Wft). Ten minste één van de producten is voor de waardeopbouw afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt of andere markten. Denk hierbij aan beleggingsverzekeringen.
Een bankspaarproduct. Dit kan een beleggingsrecht eigen woning (BEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), een lijfrente beleggingsrecht (lbr) of een lijfrente spaarrekening (lsr) zijn.
Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, bijvoorbeeld beleggingsfondsen.
Levensverzekeringen. Denk hierbij aan lijfrenteverzekeringen.
Combinatie van een hypothecair krediet en een levensverzekering of een spaarrekening. Een voorbeeld hiervan is de spaarhypotheek.
Beleggingsobjecten.
Particuliere inkomensverzekeringen en inkomensverzekeringen voor ZZP-ers (overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid, betalingsbeschermers).
Uitvaartproducten.