Keuringsgrens Florius Overlijdensrisicoverzekering

Keuringsgrenzen

Voor Overlijdensrisicopolissen:

Verzekerden tot en met 44 jaar:
* voor verzekerde bedragen tot € 750.000 gezondheidsverklaring
* voor verzekerde bedragen vanaf € 500.001,- is een internistenkeuring verplicht, inclusief een cotininetest.
Verzekerden vanaf 45 jaar :
* voor verzekerde bedragen tot € 500.000,- gezondheidsverklaring

Bij een samenloop van polissen:
Indien een klant de afgelopen 3 jaar één of meer polissen heeft afgesloten, dan kan hij daardoor ook boven de keuringsgrens komen. Een voorbeeld:

* bestaande verzekering van € 250.000,-
* nieuwe verzekering (onder de keuringsgrens) € 300.000,-
* totaal (=boven de keuringsgrens) € 550.000,-.

Deze keuringsgrenzen gelden vanaf juni 2012.

Internistenkeuring
De procedure voor de internistenkeuring wijzigt niet. Een internistenkeuring wordt altijd via Florius geregeld!

Florius biedt u de mogelijkheid om zelf de huisartsenkeuring voor uw klant te regelen. Dit kan via het keuringsinstituut “Periodiek Medisch Onderzoek” (PMO). Op deze wijze kan de afwikkeling ook sneller verlopen. U hoeft immers geen keuringsformulieren meer bij Florius op te vragen. Daarmee bespaart u tijd!

Aanvragen keuring
U kunt de keuring bij PMO aanvragen door een Aanmeldingsformulier medische keuring naar PMO te faxen. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier maakt PMO zo snel mogelijk een afspraak met uw klant. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Melden op aanvraagformulier
Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om zelf de keuring via PMO te regelen, dan verzoeken wij u dit te melden op het aanvraagformulier. Daarbij kunt u volstaan met het plaatsen van de opmerking "keuring via PMO aangevraagd" op het eerste blad van het formulier. Op deze manier worden misverstanden voorkomen.

Keuring door een andere huisarts
Wordt de huisartsenkeuring door een andere arts uitgevoerd dan door PMO, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Verwante artikelen
Florius overlijdensrisicoverzekering
Premie vergelijk Florius ORV