Privacy verklaring en gegevensverwerking

Uw gegevens bij aanvragen van informatie en offertes

Deze website is een initiatief van Financieel Adviescentrum Nederland gevestigd te Uddel(FACN). Als financieel dienstverlener is FACN ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Uw gegevens zijn nodig voor het (op uw verzoek) aanvragen en aanleveren van informatie en offertes, maar ook voor het bellen n.a.v. berekeningen, premievergelijkingen, offertes en het afhandelen van daaruit voortvloeiende transacties. Ook het bemiddelen bij eventuele volgende transacties of verzoeken die voortkomen uit eerdere dienstverlening, zoals mutaties of tussentijdse beëindiging vallen hieronder. U dient de door u verstrekte informatie te vergelijken met de informatie die u verschaft aan traditionele verzekeringstussenpersonen.

Daarnaast verwerkt FACN uw gegevens om u specifieke informatie te sturen of om u mee te laten delen in (digitale) informatievoorziening. Uiteraard zijn wij aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1402508 www.cbpweb.nl

Site statistieken en clicks
Op de website van FACN worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, bezoekersverdeling, tijdstipstatistieken, beste refererd url’s en zoekmachine gebruik. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan FACN geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid laat het ons weten onder vermelding van de website die u bezocht: FACN, Postbus 10363, 7301 GJ Apeldoorn of gebruik het contactformulier. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op 0900 - 446 0 446.

Wijzigingen
FACN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleert u daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van FACN.

Leest u ook onze Disclaimer

Links