Verzekeringsvormen overlijdensrisicoverzekering (orv)

Een overlijdensrisicoverzekering biedt keuze uit diverse verzekeringsvarianten qua dekking en kan dus precies worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. In de premieberekening kunt u zelf aangeven welke verzekeringsvorm gewenst is. Uit de omschrijving van de dekking op de polis blijkt welke variant is verzekerd.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering (orv)
Hierbij is een gelijkblijvend kapitaal verzekerd. De premie is verschuldigd tot de overeengekomen einddatum of tot het eerder overlijden van de verzekerde.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering (orv)
Hierbij is een kapitaal verzekerd, dat met een vast bedrag daalt aan het eind van elk verzekeringsjaar. De daling is gelijk aan het aanvangskapitaal gedeeld door de duur van de verzekering. De premie is verschuldigd tot vijf jaar voor de overeengekomen einddatum van de verzekering of tot het eerder overlijden van de verzekerde.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering (orv)
Hierbij is een kapitaal verzekerd, dat met een steeds toenemend bedrag aan het eind van elk verzekeringsjaar daalt. De daling is gelijk aan het aflossingsbestanddeel in een jaarlijkse annuïteit. De premie is verschuldigd tot vijf jaar voor de overeengekomen einddatum van de verzekering of tot het eerder overlijden van de verzekerde.

Lineair stijgende risicodekking
Met een overlijdensrisicoverzekering met een lineair stijgende dekking, verzekert u de tijdens de looptijd van de verzekering een bedrag dat elk jaar evenredig of gelijkmatig stijgt. De lineaire stijging bepaalt u zelf.

Jaarlijks stijgende overlijdensrisicodekking
Met een overlijdensrisicoverzekering met een jaarlijks stijgende dekking, verzekert u de tijdens de looptijd van de verzekering een bedrag dat elk jaar met een bepaald percentage stijgt. Het percentage varieert tussen de 0,5% en 2,5% van het verzekerde bedrag op de ingangsdatum van de overlijdensrisicoverzekering.

Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering (orv)
Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering waarbij een bedrag alleen wordt uitgekeerd als de verzekerde binnen een bepaalde afgesproken periode overlijdt. productwijzer tijdelijke risicoverzekering (orv)

Levenslange overlijdensrisicoverzekering (orv)
Een levenslange overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering waarbij bij overlijden van de verzekerde altijd een bedrag wordt uitgekeerd, ongeacht wanneer dit overlijden plaatsvindt. productwijzer levenslange risicoverzekering (orv)

Meer weten over overlijdensrisicoverzekeringen? Of wilt u een gratis premievergelijk ?

Gebruik het contactformulier of kijk op Veel gestelde vragen
.